ZAPYTANIE OFERTOWE

nazwa firmy
adres firmy
osoba do kontaktu
nr. tel.
e-mail

typ opakowania
łączenie
wymiary wewnętrzne (mm)
rodzaj tektury
gramatur
g/m2
kolor
ilość
długość
szerokość
wysokość
1
2
3
4
5
6
inne

Uwagi